Po lepszą przyszłość

Harmonogram zajęć czerwiec 2021

  

Harmonogram zajęć maj 2021
Harmonogram zajęć kwiecień 2021

Harmonogram zajęć - marzec 2021

 
 
 

 
 

Harmonogram zajęć - luty 2021

 
 

Harmonogram zajęć - styczeń 2021

 

Harmonogram zajęć grudzień - nauczanie zdalne 

Harmonogram zajęć listopad

Aktualny harmonogram zajęć

 

Harmonogram zajęć projektowych po zmianie planu

Harmonogram zajęć projektowych we wrześniu 2020

 
Od nowego roku szkolnego zmianie ulega regulamin projektu.

Niniejszym informujemy, iż z dniem 01.09.2020r. zmianie uległ Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Po lepszą przyszłość”, nr RPKP.10.02.02-04-0002/18.

 Zmiany wprowadzone w Regulaminie dotyczą:

·        § 1 ust. 3 oraz 4

·        § 2 ust. 2 oraz 3

·        § 3 ust. 1 oraz 2

 

Prezentujemy zmienioną treść Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

 

 
 
Migawki z zajęć
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
 
Celem głównym projektu jest podniesienie u uczniów komp.kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy min. 95% uczniów tj.: 335uczniów (168dz,167ch),w tym zniwelowanie deficytów u 115ucz.(54dz,61ch) ze specjalnymi potrzebami eduk. w tym 2ucz(1dz,1ch) z niepełnospr. poprzezrealizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych, oraz podniesienie kompetencji zawod. 100% nauczycieli tj.64n-li (58K,6M) ze szkół w wiejskiej gminie Dąbrowa Biskupa w terminie do 30.06.2021r.Grupa docelowa to 353ucz.(177dz,176ch) w tym 115ucz.(54dz,61ch) ze specj.potrzeb.eduk.w tym 2ucz(1dz,1ch)z niepełnospr., a także 64n-li(58K,6M) oraz w/w szkoły z woj. kujawsko-pomorskiego, pow.inowrocławski, Gmina Dąbrowa Biskupia.Realizowane będą zajęcia dodatkowe i dydak.-wyrów. rozwijające komp. kluczowe uczniów, w tym zajęcia metodą eksperymentu, zajęcia specjalistyczne dla uczniów z SPE, doradztwo eduk.-zawodowe, oraz szkolenia dla n-li. Szkoły zostaną wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych zajęć oraz doposażone zostaną pracownie przedmiotowe.Wyposażenie szkół w sprzęt TIK i pracownie przedmiot. jest komplementarne z zaj. dodatkowymi dla uczniów oraz doskonaleniem n-li.Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte trwałe rezultaty/ efekty m.in: wykorzystanie doposażenia zakupionego dzięki EFS do 4 pracowni przedmiotowych w szk. objętych proj.? nabycie komp.klucz.przez 335ucz(168dz,167ch),? podniesienie komp.zawod. u 64n-li(58K,6M)? zniwelowanie deficyt.u 115ucz(54dz,61ch) z SPE w tym 2ucz(1dz,1ch) z niepełn.Miejscem realiz.proj. są w/w szkoły w których zrekrutow.zostali uczniowie.Proj. będzie realiz. w w/w szk. w okr. od 01.09.2019r. do 30.06.2021r.
 
deklaracja uczestnictwa.pdf       oświadczenie uczestnika projektu.pdf      formularz zgoszeniowy.pdf        regulamin rekrutacji uczestnictwa w projekcie.pdf   
umowa uczestnictwa w projekcie-uczeń.pdf   
 
 
 
 
 
(c)2023, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Copyright ©2019 Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej, All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem