Po lepszą przyszłość

Aktualny harmonogram zajęć

 

Harmonogram zajęć projektowych po zmianie planu

Harmonogram zajęć projektowych we wrześniu 2020

 
Od nowego roku szkolnego zmianie ulega regulamin projektu.

Niniejszym informujemy, iż z dniem 01.09.2020r. zmianie uległ Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Po lepszą przyszłość”, nr RPKP.10.02.02-04-0002/18.

 Zmiany wprowadzone w Regulaminie dotyczą:

·        § 1 ust. 3 oraz 4

·        § 2 ust. 2 oraz 3

·        § 3 ust. 1 oraz 2

 

Prezentujemy zmienioną treść Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

 

 
 
deklaracja uczestnictwa          formularz zgłoszeniowy        oświadczenie uczestnika projektu      umowa uczestnictwa w projekcie
Migawki z zajęć
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
 
Celem głównym projektu jest podniesienie u uczniów komp.kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy min. 95% uczniów tj.: 335uczniów (168dz,167ch),w tym zniwelowanie deficytów u 115ucz.(54dz,61ch) ze specjalnymi potrzebami eduk. w tym 2ucz(1dz,1ch) z niepełnospr. poprzezrealizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych, oraz podniesienie kompetencji zawod. 100% nauczycieli tj.64n-li (58K,6M) ze szkół w wiejskiej gminie Dąbrowa Biskupa w terminie do 30.06.2021r.Grupa docelowa to 353ucz.(177dz,176ch) w tym 115ucz.(54dz,61ch) ze specj.potrzeb.eduk.w tym 2ucz(1dz,1ch)z niepełnospr., a także 64n-li(58K,6M) oraz w/w szkoły z woj. kujawsko-pomorskiego, pow.inowrocławski, Gmina Dąbrowa Biskupia.Realizowane będą zajęcia dodatkowe i dydak.-wyrów. rozwijające komp. kluczowe uczniów, w tym zajęcia metodą eksperymentu, zajęcia specjalistyczne dla uczniów z SPE, doradztwo eduk.-zawodowe, oraz szkolenia dla n-li. Szkoły zostaną wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych zajęć oraz doposażone zostaną pracownie przedmiotowe.Wyposażenie szkół w sprzęt TIK i pracownie przedmiot. jest komplementarne z zaj. dodatkowymi dla uczniów oraz doskonaleniem n-li.Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte trwałe rezultaty/ efekty m.in: wykorzystanie doposażenia zakupionego dzięki EFS do 4 pracowni przedmiotowych w szk. objętych proj.? nabycie komp.klucz.przez 335ucz(168dz,167ch),? podniesienie komp.zawod. u 64n-li(58K,6M)? zniwelowanie deficyt.u 115ucz(54dz,61ch) z SPE w tym 2ucz(1dz,1ch) z niepełn.Miejscem realiz.proj. są w/w szkoły w których zrekrutow.zostali uczniowie.Proj. będzie realiz. w w/w szk. w okr. od 01.09.2019r. do 30.06.2021r.
 
deklaracja uczestnictwa.pdf       oświadczenie uczestnika projektu.pdf      formularz zgoszeniowy.pdf        regulamin rekrutacji uczestnictwa w projekcie.pdf   
umowa uczestnictwa w projekcie-uczeń.pdf   
 
 
 
 
 
Copyright ©2019 Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej, All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem