Ogłoszenia i Komunikaty

 

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/21 - wtorek 1 września 2020 godz. 8.00 klasy 6-8
 
Autobus szkolny dla uczniów: Nowy Dwór - 7.10, Bąkowo - 7.15, Przybysław - 7.20, Chróstowo - 7.25, Walentynowo - 7.30, Chlewiska - 7.35, Mleczkowo - 7.40 

 

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/21 - wtorek 1 września 2020 godz. 10.00 klasy 1-5
 
Autobus szkolny dla uczniów: Nowy Dwór - 9.10, Bąkowo - 9.15, Przybysław - 9.20, Chróstowo - 9.25, Walentynowo - 9.30, Chlewiska - 9.35, Mleczkowo - 9.40 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Harmonogram spotkań z wychowawcami:
godz. 8:00 – klasy VI-VIII

godz. 10:00 – klasy I - V


 
Szkolne Procedury Bezpieczeństwa – rozpoczęcie roku szkolnego:
1. Uczniowie zbierają się i oczekują na nauczyciela w oznaczonych miejscach przed budynkiem szkoły.
Apelujemy do Rodziców i Opiekunów o zachowanie dystansu 1,5m.
2. Przed wejściem do budynku wszystkie osoby (uczniowie, pracownicy szkoły, opiekunowie i inni) zakrywają usta i nos maseczką lub przyłbicą.
3. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły w maseczkach lub przyłbicach, po zbiórce klasy pod opieką wychowawcy lub innego nauczyciela i kierują się bezpośrednio do przydzielonych sal lekcyjnych.
4. Przed wejściem do budynku wszystkie osoby dezynfekują ręce udostępnionym płynem i wykonują polecenia pracowników szkoły.
5. Rodzice i Opiekunowie uczniów pozostają na zewnątrz budynku.
6. Wejście do szkoły osób nie będących pracownikami bez zgody Dyrektora szkoły jest niedozwolone.
7. Po zakończeniu spotkania uczniowie kierują się pod opieką wychowawcy do wyjścia na płytę boiska.
 
UWAGA! Uczniów obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 m od pracowników szkoły. Uczniowie po wejściu do sali zajmują wyznaczone miejsca. Po zajęciu miejsc uczniowie mogą zdjąć maseczkę osłaniającą. W kontakcie z nauczycielem bliższym niż 1,5m oraz w trakcie poruszania się po części wspólnej szkoły (korytarze, szatnia, toaleta) obowiązuje osłonięcie ust i nosa. 
 

KOMUNIKAT

 

 Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 31 lipca br. (piątek) o godz. 11:30.

 Absolwenci  będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klasy VIII otrzymali od dyrektora szkoły. Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym 31 lipca br. od godz. 10:00.

Odbiór zaświadczeń 3 sierpnia 2020 r. od godziny 9.00 do 12.00 w sekretariacie szkoły.

Lidia Tuszyńska

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DO RELIGII W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
 
KLASA 0
 
Tytuł Autor Wydawnictwo
Tak Jezus mnie kocha ks. K. Mielnicki,  E. Kondrak Jedność
 
 
KLASA 1
 
Tytuł Autor Wydawnictwo
Poznaję Boży świat ks. K. Mielnicki,  E. Kondrak Jedność

 
KLASA 2
 
Tytuł Autor Wydawnictwo
Idziemy do Jezusa Ks.Jarosław Czerkawski,  Elżbieta Kondrak Jedność


 KLASA 3
 
Tytuł Autor Wydawnictwo
Jezus jest z nami i zeszyt ćwiczeń J.Czerkawski,  E.Kondrak Jedność


KLASA 4
 
Tytuł Autor Wydawnictwo
„Miejsce pełna BOGActw” podręcznik i zeszyt ćwiczeń Ks. K. Mielnicki,   E. Kondrak,   B. Nosek Jedność
 
KLASA 5
 
Tytuł Autor Wydawnictwo
„Szczęśliwi, którzy szukają prawdy” podręcznik i zeszyt ćwiczeń Ks. K. Mielnicki,  E. Kondrak Jedność

 
KLASA 6
 
Tytuł Autor Wydawnictwo
„Tajemnice BOGAtego życia” podręcznik i zeszyt ćwiczeń Ks. K. Mielnicki,  E. Kondrak,  E. Parszewska Jedność
 
 
KLASA 7
 
Tytuł Autor Wydawnictwo
„Błogosławieni, którzy szukają Jezusa” Ks. K. Mielnicki,   E. Kondrak,     E. Parszewska Jedność
 
 
KLASA 8
 
Tytuł Autor Wydawnictwo
Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi ks. Dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska Jedność

 
         
Wszystkim uczniom najlepsze i najsłodsze życzenia z okazji Dnia Dziecka, słońca, radości i wielu cudownych spotkań z przyjaciółmi i bliskimi (nadal z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny), ale już wkrótce cudownych i pełnych pozytywnych przeżyć wakacji a przed nimi jak najlepszych ocen i wielu sukcesów.

Szkoła nieczynna, imprezy się nie odbywają :( - NIEPRAWDA!! 

Mamy dowody na to, że online również dzieją się fajne rzeczy.

Zdalny Dzień Języków  - wystawy prac, uczniowskich filmików, plakatów i mnóstwo innych atrakcji - ZAPRASZAMY

Procedury i oświadczenie rodziców, niezbędne przy udziale uczniów w konsultacjach w szkole.

 
 
 
 
 
Szanowni Rodzice!
Informuję, że  w okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. zostało zawieszone  prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Publicznego Przedszkola "Leśna Kraina" w Dąbrowie Biskupiej i zajęć w klasach I - III Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
W okresie czasowego zawieszenia zajęć są prowadzone zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Lidia Tuszyńska
Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
Ważne wiadomości dla 8 - klasistów
 
Egazmin Ósmoklasisty w terminach zatwierdzonych przez Dyrektora CKE i MEN
1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 17 czerwca 2020 r.  (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00
inne informacje na stronie CKE Gdańsk
 
Szanowni Państwo,
Informacje dotyczące rekrutacji do wszystkich szkół, dla których organem prowadzącym jest POWIAT INOWROCŁAWSKI znajdują się na stronie POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO pod adresem:
http://inowroclaw.powiat.pl/contents/119
Z poważaniem,
Agnieszka Krysiak
Zastępca Naczelnika
Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
tel. (52) 3592 143
Wersja elektroniczna załącznik Gazety Edukacyjnej znajduje się w zakładce organizacja szkoły, pliki szkoły.
Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach od 9 do 14 kwietnia 2020 r.

Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.
Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br. prowadzą swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.
Podstawy prawne:
1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) - § 3 ust.1 pkt 3.
2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.).
3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).
Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej
PRZYJMIJ WYZWANIE - WYKONAJ ZADANIE
Witamy serdecznie wszystkich uczniów naszej szkoły  
Kochani przyjmijcie nasze wyzwanie i wykonajcie zadanie.
Zachęcamy do wykonania  pracy plastycznej  związanej z  sytuacją, która w ostatnim czasie dotyczy nas wszystkich, a mianowicie konieczności  przebywania  w domu.
Przyjmujesz to wyzwanie, zatem wykonaj zadanie.
1.Na kartce z bloku (format nie  ma znaczenia) należy umieścić  napis ZOSTAŃ W DOMU oraz wykonać  rysunek lub rysunki przedstawiające Wasze ulubione  zajęcia, które wykonujecie spędzając czas w swoich domach (technika wykonania pracy plastycznej  zależy tylko od waszej kreatywności i pomysłowości) .
2.Zdjęcie gotowej pracy plastycznej należy umieścić w komentarzu pod postem na profilu facebookowym szkoły.
DBAJCIE O SIEBIE KOCHANI.
Szanowni Państwo!
 
Informuję, że nasza szkoła w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty służy wsparciem psychologiczno - pedagogicznym.
W tym czasie wszystkie osoby potrzebujące ww. wsparcia  proszone są o kontakt:
·       W formie wiadomości wysłanej w dzienniku elektronicznym (pedagog/psycholog).
·       W formie wiadomości elektronicznej do pedagoga na adres: ppp.szkoladb@interia.pl
·       W formie wiadomości elektronicznej do psychologa na adres: monika.mularska@gmail.com
            W odpowiedzi skontaktujemy się z Państwem drogą telefoniczną.
            Aby ułatwić kontakt, w treści wiadomości proszę o wskazanie:
·       Imienia i nazwiska.
·       Tematu rozmowy; zaistniałego problemu.
·       Telefonu kontaktowego.
 
·       Drogą telefoniczną, na numer telefonu : 504 - 059 – 614 (pedagog)
·       Drogą telefoniczną, na numer telefonu: 509-105-920 (psycholog)
 
 
Ponadto każdego dnia pedagog pełni dyżur poprzez aplikację Skype, w podanych poniżej godzinach:
·       Poniedziałek 10:00 – 11:00
·       Wtorek 11:00 – 12:00
·       Środa 10:00 – 11:00
·       Czwartek 10:00 – 12:00
·       Piątek 09:30 – 10:30
·       Kontakt przez Skype: Dominika Dunat – Polacka.
 
Psycholog pełni dyżur  codziennie, w godzinach: 15.30 - 18.00.
 
Pedagog: Dominika Dunat – Polacka
Psycholog: Monika Mularska
 
Lidia Tuszyńska   
                                                                                                                                         Dyrektor szkoły
 
 
 
 
   

Komunikaty w sprawie koronawirusa SARS-Cov-2

 
dostępne na stronie: Głównego Inspektoratu Sanitarnego 
 
Rządu Rzeczpospolitej Polskiej
 
Ministerstwa Edukacji Narodowej
 
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
 
 

R E K R U T A C J A

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej informuje, że z dniem 2 marca 2020 roku rozpoczyna się rekrutacja dzieci urodzonych w roku 2013 do klasy pierwszej oraz do przedszkola.
Więcej informacji w zakładce REKRUTACJA
Zebranie z rodzicami 17 luty 2020 - godz. 15.30. Najpierw spotkanie ogólne: sala gimnastyczna, następnie spotkania z wychowawcami i pozostałymi nauczycielami. 

Ferie zimowe 27 stycznia - 7 luty 2020 

Przerwa świąteczna trwa od 23. 12. 2019 do 1. 01. 2020.
2 i 3 stycznia 2020 są dniami bez zajęć lekcyjnych.
Do szkoły wracamy 7 stycznia 2020.

20 grudnia 2019 - lekcje 1- 3 bez zmian, lekcja 4 - "Jasełka",
lekcja 5 - klasy 1-5 spotkania klasowe (odwóz 12.30), lekcja 5 i 6 - klasy 6-8 spotkania klasowe (odwóz 13.20)
Serdecznie zapraszamy na Kiermasz Mikołajkowy zorganizowany przez Radę Rodziców
oraz Mikołajkowy konkurs międzyklasowy
- 6 grudnia 2019 od godz. 10.00 w sali gimnastycznej
oraz
od 7.00 w Przedszkolu "Leśna Kraina"
8 listopada wspólnie śpiewamy hymn państwowy biorąc udział w akcji "Szkoła do hymnu"
12 listopada świętujemy w szkole 101 rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości (przy okazji serdecznie zapraszamy na montaż słowno - muzyczny, który przedstawią uczniowie naszej szkoły po nabożeństwie 11 listopada 2019 o godz. 16 w Kościele pw. Świętej Trójcy w Chlewiskach)
15 listopada - Oficjalne otwarcie Przedszkola "Leśna Kraina"
 
OBOWIĄZUJĄ STROJE GALOWE!!!
16 października o godz. 10.45 w sali gimnastycznej odbędą się szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Serdecznie Zapraszamy :)
Dodatkowe informacje dotyczące ubezpieczenia:
    

Informacje dotyczące ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2019/20

 

 

16.09.2019 godz. 15.30 - zebranie z rodzicami  - Zapraszamy 

 
 
 
 
 

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/20 - poniedziałek 2 września 2019 godz. 8.00

 
Autobus szkolny dla uczniów: Nowy Dwór - 7.10, Bąkowo - 7.15, Przybysław - 7.20, Chróstowo - 7.25, Walentynowo - 7.30, Chlewiska - 7.35, Mleczkowo - 7.40 

Dzieci 5 i 6 letnie korzystające z autobusu szkolnego 2 września: Nowy Dwór - 8.00, Bąkowo - 8.05, Przybysław - 8.10, Chróstowo - 8.15, Walentynowo - 8.20, Chlewiska - 8.25, Mleczkowo - 8.30

Copyright ©2019 Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej, All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem