Rok szkolny 2017-2018

instrumenty instrumenty instrumenty instrumenty instrumenty

Spektakl muzyczny

20 września mogliśmy podziwiać i posłuchać brzmienia różnych niespotykanych instrumentów muzycznych. p. Roman Brochocki - multiinstrumentalista i właściciel tych unikalnych polskich i zagranicznych instrumentów zaprezentował umiejętności gry na: akordeonie, trąbce, harmonijce ustnej, banjo, bałałajce, okarynie, ligawce, fletni pana,mandolinie, hulusi i sazie. Akompaniował na nich do znanych i popularnych utworów muzyki rozrywkowej i ludowej. Prezentację każdego instrumentu ubarwiał opowieścią o jego historii, kraju pochodzenia, sposobie nabycia i nauce gry. Wszyscy słuchacze gorącymi brawami nagrodzili umiejętności i pasje artysty.


instrumenty instrumenty instrumenty instrumenty instrumenty instrumenty instrumenty instrumenty
bezpieczeństwo bezpieczeństwo bezpieczeństwo bezpieczeństwo bezpieczeństwo bezpieczeństwo bezpieczeństwo bezpieczeństwo bezpieczeństwo bezpieczeństwo bezpieczeństwo bezpieczeństwo bezpieczeństwo bezpieczeństwo bezpieczeństwo bezpieczeństwo

Cybernauci - Bądź bezpieczny w sieci

W dniach 18-19 września 2017 w naszej szkole gościła p. Anna Wróblewska-Zawadzka - trenerka w programie Cybernauci. Jest to kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci skierowany do osób pracujących w szkołach, uczniów i uczennic oraz ich rodziców i opiekunów. Jego celem jest podniesienie kompetencji informatycznych wszystkich wymienionych grup w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia. Jest to projekt szkoleniowy realizowany przez fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas, finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

P. Ania przeprowadziła czterogodzinne warsztaty z uczniami klasy 6 dotyczące kształtowania własnego wizerunku w sieci oraz bezpiecznego i racjonalnego korzystania z zasobów Internetu. W dwugodzinnych warsztatach „Moi uczniowie bezpieczni w sieci” brali udział nauczyciele. Spotkanie z rodzicami poświęcone było szansom i zagrożeniom ze strony sieci oraz zachęcaniu rodziców do wspólnego korzystania z zasobów i możliwości mediów cyfrowych. We wtorek uczniowie klasy 3a i 3b poznawali „Tajemne moce komputera i sieci” oraz ustalali Kodeks Bezpiecznego Internauty. Uczniowie wykazali duże zaangażowanie w pracę i poznawanie zagrożeń i sposobów przeciwstawiania się im, zaprezentowali znajomość aplikacji i narzędzi smartfonowo –komputerowo-internetowych. Zajęcia były ciekawe, aktywne i angażujące słuchaczy niezależnie od wieku.


bezpieczeństwo bezpieczeństwo bezpieczeństwo bezpieczeństwo bezpieczeństwo bezpieczeństwo bezpieczeństwo bezpieczeństwo bezpieczeństwo bezpieczeństwo bezpieczeństwo bezpieczeństwo
sprzątanie sprzątanie sprzątanie sprzątanie sprzątanie

Sprzątanie Świata 2017

Tegoroczna akcja Sprzątania Świata odbywa się pod hasłem: „Nie ma śmieci, są surowce”. W programie: sprzątanie terenu wokół szkoły i Urzędu Gminy, sprzątanie w lasach, pogadanki, plakaty, prace plastyczne, wyjazd do Balczewa.

Po raz kolejny organizujemy akcję ekologiczną ogłoszoną przez firmą EKOPHONE w formie konkursu "Oddaj zużyty telefon komórkowy". Zbiórkę prowadzi p. Marta Kuklicz - zużyte telefony można przynosić do 17 listopada do s. 202


sprzątanie sprzątanie sprzątanie sprzątanie
festiwal festiwal festiwal festiwal festiwal festiwal

Festiwal Ekologiczny 2017

14 września uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej wraz z wychowawcami i pedagogiem szkolnym wyjechali na Festiwal Ekologiczny w Osadzie Leśnej Barbarka organizowany w ramach projektu pn. „Akademia Przyrodników. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży”. Na Festiwalu przygotowano 10 stanowisk warsztatowych z wykorzystaniem różnych pomocy dydaktycznych: filmy edukacyjne, prezentacje, karty pracy, naturalne okazy, mikroskopy, plansze itd. Nasi uczniowie uczestniczyli w warsztatach aż na 7 stanowiskach. Na każdym przygotowano konkursy dla uczniów. Uczestnicy konkursów otrzymywali naklejki za prawidłowo rozwiązane zadania. Uczniowie, którzy zebrały najwięcej naklejek otrzymywali nagrody. Warsztaty dostosowano merytorycznie oraz metodycznie do poziomu wiekowego uczestników. Udział w Festiwalu był bezpłatny, przejazd autokarem dofinansowało Stowarzyszenie „Tillia” w Toruniu w wysokości 250zł oraz Koło Łowieckie nr 51 „Bażant” w Gniewkowie w wysokości 150 zł. Sponsorom serdecznie dziękujemy.


festiwal festiwal festiwal festiwal festiwal festiwal festiwal festiwal festiwal festiwal
rozpoczęcie roku rozpoczęcie roku rozpoczęcie roku rozpoczęcie roku rozpoczęcie roku rozpoczęcie roku

Rozpoczęcie roku szkolnego

Nowy rok szkolny rozpoczyna się dużymi zmianami. Prowadzący wprowadzili obecnych w nowy rok szkolny i zakończyli wakacje, przypomnieli również o wydarzeniach sprzed 78 lat czyli o wybuchu II wojny światowej. P. dyrektor mgr inż. Lidia Tuszyńska poinformowała wszystkich o zmianach w Oświacie w bieżącym roku szkolnym, na rozpoczęciu gimnazjum zabrakło I-szych klas, na rozpoczęciu szkoły podstawowej pojawiła się 7 klasa. Dyrektorzy w imieniu całej społeczności szkolnej pożegnali odchodzącą na emeryturę p. Bernadettę Żbikowską. Podczas spotkań z wychowawcami były wakacyjne wspomnienia, "bezpieczne" rady i wskazówki oraz plan zajęć na najbliższe dni.


rozpoczęcie roku rozpoczęcie roku rozpoczęcie roku rozpoczęcie roku rozpoczęcie roku rozpoczęcie roku rozpoczęcie roku rozpoczęcie roku