Cel główny projektu

Kształtowanie społecznie akceptowanych zachowań 1500 uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym ze 100 gimnazjów z woj. kujawsko-pomorskiego poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych od marca 2013 r. do maja 2014 r.

Cele szczegółowe:

 • Zmiana nieakceptowanych społecznie zachowań 1500 uczniów, w wyniku zastosowania nowatorskich działań edukacyjnych i wychowawczych na zajęciach pozalekcyjnych w okresie realizacji projektu.
 • Przyrost u 1500 uczniów umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych poprzez udział w warsztatach z psychologiem w okresie realizacji projektu.
 • Rozwój u 1500 uczniów kompetencji kluczowych, zainteresowań matematyczno – przyrodniczych, językowych i ICT poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych.
 • projekt

  Zajęcia geograficzne

  Podczas naszych spotkań zwiedzamy okolicę. Najczęściej pokonujemy wybrane trasy na własnych nogach. Gromadzimy informacje o miejscowościach, z których pochodzimy, opracowujemy te dane, przygotowujemy folder.

  projekt projekt projekt projekt projekt projekt projekt projekt
  projekt projekt

  Język niemiecki

  Ciekawe tematy, nowe rozwiązania, inne treści i wiele niespodzianek.

  projekt projekt

  projekt projekt

  Zajęcia sportowe

  Bardzo intensywnie dbamy o swoją kondycję fizyczną, poznając ciekawe dyscypliny i rozwijając sprawność. Zajęcia na kręgielni, rajdy rowerowe, wypad do parku linowego to zestaw do wspólnego pokonywania.

  projekt projekt projekt projekt projekt projekt projekt projektprojekt projekt projekt projektprojekt projekt projekt projekt projekt projekt projektprojekt

  projekt projekt

  Zajęcia komputerowe

  Corel Photo Paint nie ma już dla nas tajemnic, wszystkie fotki możemy poprawić i zmienić w szybkim tempie, dźwięki i filmy też nie stanowią już żadnego problemu a na deser animacje - zabawnie skaczące i poruszające się obiekty ...

  projekt

  Wsparcie psychologiczne

  Podczas spotkań z p. psycholog dowiedzieliśmy się jak radzić sobie z problemami i trudnymi sytuacjami, poznaliśmy wiele technik rozładowania napiętej atmosfery. Odkrywaliśmy swoje możliwości, mocne strony oraz predyspozycje.

  projekt projekt

  projekt

  Biwaki projektowe

  Niektóre zajęcia odbywały się w ramach biwaków. Wieczorne i nocne spotkania, zajęcia i rozmowy integrowały, wzbogacały i dawały szansę na lepsze poznanie siebie nawzajem.

  projekt projekt projekt projekt