Od roku szkolnego 2016 - 17 nasza szkoła realizuje program Cyfrowobezpieczni.pl
Mentorem programu jest p. Marta Kuklicz
cyfrowobezpieczni cyfrowobezpieczni cyfrowobezpieczni cyfrowobezpieczni cyfrowobezpieczni cyfrowobezpieczni cyfrowobezpieczni cyfrowobezpieczni

Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego

29 maja dyrekcja, uczniowie i nauczyciele szkoły podstawowej spotkali się z edukatorem projektu p. Hanną Affelt. Tym razem mogliśmy się dowiedzieć o bezpiecznym korzystaniu z telefonu, smart fonu, tabletu. W czasie spotkania ogólnego p. edukator przestrzegała wszystkich przed zbyt pochopnym udostępnianiem własnych urządzeń, rozważnym przekazywaniem informacji i zdjęć. Podczas warsztatów z poszczególnymi klasami żartobliwie ale dosadnie zwracała uwagę na kształtowanie własnego wizerunku w sieci i publikowanie zdjęć, komentarzy i wpisów, ponieważ pozostaną już na zawsze. Uczestnicy zajęć mieli okazję dowiedzieć się jakie działania są uznawane za cyberprzemoc, co można zrobić w przypadku jej wystąpienia, jakie są konsekwencje prawne dla sprawców cyberprzemocy. Tego samego dnia szkolny mentor projektu p. Kuklicz spotkała się z rodzicami. Dorośli również uzyskali informacje, gdzie szukać pomocy dla siebie i swoich dzieci, konsekwencjach prawnych i tzw. parental trollingu czyli publikowaniu w sieci materiałów ośmieszających dzieci.
Więcej informacji można uzyskać na stronie projektu cyfrowobezpieczni.pl


cyfrowobezpieczni cyfrowobezpieczni cyfrowobezpieczni cyfrowobezpieczni cyfrowobezpieczni cyfrowobezpieczni cyfrowobezpieczni
Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet

Dzień Bezpiecznego Internetu

27 lutego zorganizowaliśmy szkolne obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. Po raz kolejny połączone działania grupy projektowej (uczniowie klas II: E. Czaplewski, K. Kubiak, D. Szymański, M. Olejniczak i Ł. Prusak) oraz nauczyciela informatyki i zajęć komputerowych M. Kuklicz zaowocowały różnymi wydarzeniami. Prezentacja multimedialna, test dla uczniów gimnazjum, konkurs na mem dla uczniów gimnazjum "Lepszy internet - zróbmy to", konkurs na animację komputerową dla uczniów szkoły podstawowej "Z internetu korzystaj z głową" a także wystawa plakatów przygotowanych przez uczniów. Szkolne obchody zakończone zostały projekcją filmu Wernera Herzoga o historii, dobrodziejstwach, zagrożeniach i przyszłości internetu. Dzięki materiałom przygotowanym przez NASK, Fundację DDS oraz projekt Cyfrowobezpieczni.pl możliwe było przeprowadzenie wielu ciekawych lekcji, podczas których uczniowie uświadamiali sobie niebezpieczeństwa i fantastyczne możliwości jakie daje internet. Często w żartobliwy i zabawny sposób (czasami bardzo poważnie) przedstawione zostały zasady i dobre praktyki bezpiecznego korzystania z sieci.
Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundację Dzieci Niczyje). Tegoroczne obchody pod hasłem „Razem zmieniamy internet na lepsze” chcą zwrócić uwagę na rolę każdego użytkownika internetu w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska online. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Podczas obchodów DBI szczególnie podkreślany jest potencjał internetu, który dzieci mogą wykorzystać zarówno w edukacji, kontaktach z rówieśnikami jak również jako formę twórczej rozrywki.


Internet Internet Internet Internet Internet Internet
cyberbezpieczeństwo cyberbezpieczeństwo cyberbezpieczeństwo cyberbezpieczeństwo cyberbezpieczeństwo cyberbezpieczeństwo

Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego

Zgodnie z planem 1 grudnia naszą szkołę odwiedziła edukator projektu Cyfrowobezpieczni.pl p. Hanna Affelt. Po spotkaniu z p. dyrektor odbył się apel dla uczniów Gimnazjum oraz klasy 6a i 6b. P. edukator zapoznała wszystkich z założeniami projektu i konkursu "Jesteśmy Cyfrowobezpieczni!". Następnie uczniowie klas 2 i 3 gimnazjum mieli zajęcia warsztatowe. Zapoznali się z głównymi zagrożeniami ze strony internetu, dyskutowali o emocjach towarzyszących przemocy w sieci, dowiedzieli się o karach za przestępstwa cyfrowe. Zajęcia warsztatowe mieli również wszyscy nauczyciele zespołu szkół. P. Affelt zachęcała do korzystania z materiałów i informacji zamieszczonych na stronie projektu. Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa Na zakończenie odbyło się spotkanie z rodzicami. P. edukator zapoznała rodziców z zagrożeniami, uświadomiła jakie kary czekają sprawców cyberprzestępstw.

Przed nami dużo różnych działań edukacyjnych zawiązanych ze zdobywaniem nowych i bezpiecznych umiejętności korzystania z internetu i jego zasobów. Sieć jest bardzo ważną cześcią naszego życia. Świat wirtualny funkcjonuje równolegle ze światem realnym i dlatego musimy być wyposażeni w wiedzę i umiejętności bezpiecznego i rozważnego korzystania z publikowanych tam dóbr.


cyberbezpieczeństwo cyberbezpieczeństwo cyberbezpieczeństwo cyberbezpieczeństwo cyberbezpieczeństwo cyberbezpieczeństwo cyberbezpieczeństwo cyberbezpieczeństwo cyberbezpieczeństwo cyberbezpieczeństwo cyberbezpieczeństwo cyberbezpieczeństwo cyberbezpieczeństwo cyberbezpieczeństwo cyberbezpieczeństwo cyberbezpieczeństwo cyberbezpieczeństwo cyberbezpieczeństwo

Zajęcia edukacyjne

14 listopada uczniowie klas:1b, 2a i 2b uczestniczyli w lekcjach dotyczących Praw autorskich

21 listopada uczniowie klas: 1a, 1b, 2a i 3a raelizowali temat "Bezpieczeństwo w kontakcie z innymi użytkownikami" w oparciu o materiały i scenariusz zaproponowany na platformie Cyfrowobezpieczni.plprojekt projekt projekt projekt projekt projekt
projekt

Główne założenia projektu

Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa wymyślono po to, by skutecznie odpowiedzieć na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach.

Podczas realizacji projektu szczególna waga przywiązywana będzie do tego, by umiejętnie motywować dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców do aktywności w sferze profilaktyki i zachęcania uczniów do odpowiedzialnych zachowań w Sieci. Zaproponowane zostaną systemowe rozwiązania, które pozwolą lepiej wykorzystywać narzędzia cyfrowe dla wspierania rozwoju uczniów, przy jednoczesnym zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa i nauczeniu ich zasad mądrego korzystania z Internetu i urządzeń cyfrowych.
Wsparciem informacyjnym, edukacyjnym i doradczym objętych jest 2200 szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych i zawodowych, w tym 165 tys. uczniów, 220 tys. rodziców i 22 tys. nauczycieli.

1 grudnia 2016 w naszej szkole odbędzie się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego.
Jeden dzień edukacyjno-informacyjny poświęcony problematyce bezpieczeństwa cyfrowego, który przyczyni się do zwiększenia świadomości uczniów, rodziców i nauczycieli na temat cyberzagrożeń.
W trakcie wydarzenia w szkole odbędą się spotkania:
• edukatora z dyrektorem szkoły - przedstawienie oferty projektu, zaproszenie do udziału w konkursie Jesteśmy Cyfrowobezpieczni! i do systemowej realizacji działań nim objętych
• edukatora z uczniami i nauczycielami w auli szkolnej połączone z prezentacją filmu i prezentacją podstawowych problemów dotyczących cyberbezpieczeństwa uczniów (w tym informacji o tym, gdzie mogą otrzymać pomoc w sytuacjach kryzysowych). Zaprezentowany zostanie konkurs Jesteśmy cyfrowobezpieczni! Na spotkanie edukatorzy wspólnie z dyrekcją szkoły zaproszą przedstawiciela policji, specjalizującego się w działaniach na rzecz cyberbezpieczeństwa.
• 3 warsztaty z uczniami wybranych klas podczas lekcji (3x 45 min.) - w trakcie warsztatów zostanie podjęta próba odwzorowania realnej sytuacji, z którą spotykały się lub mogą się spotkać dzieci np. w sytuacji sprawca−ofiara (kradzież tożsamości, podglądanie kamerą, podstęp w celu zasubskrybowania płatnej usługi) lub sytuacji często występującej (logowanie się do sieci za pomocą hasła, szyfrowanie korespondencji). Każdy z warsztatów obejmie m.in. film dostosowany do wieku uczniów, quizy sprawdzające wiedzę uczniów, prezentację merytoryczną i grę zespołową.
• edukatora z nauczycielami i dyrekcją podczas dedykowanego popołudniowego posiedzenia Rady Pedagogicznej z wykorzystaniem filmu i przekazaniem broszur dla uczestników spotkania.
• Spotkanie edukatora z rodzicami, z wykorzystaniem filmu oraz prezentacji tematyki rodzicom i przekazaniem broszur adresowanych do rodziców.


projekt