logo

trochę wspomnień

Szkolny Klub Europejski "Hades" powstał przy Gimnazjum w Dąbrowie Biskupiej w czerwcu 2002 r. Skupia uczniów i absolwentów obecnego Zespołu Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum - im. Ziemi Kujawskiej. Motto Klubu brzmi: "Przyszłość jest prezentem, jaki otrzymaliśmy od przeszłości". Od początku swego istnienia Klub zajął się propagowaniem idei wspólnej Europy. Przygotował wiele imprez (debaty o zasięgu powiatowym, przedstawienia) oraz happeningów przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Organizujemy również Gminne Spotkania Europejskie (współpracujemy z Klubem Europejskim przy Szkole Podstawowej w Ośniszczewku) oraz Przegląd Dorobku Artystycznego "Śpiewograj", na który przyjeżdżają uczestnicy z okolicznych gmin. Od początku istnienia bierzemy udział w konkursach organizowanych przez UKIE.

WARSZTATY EDUKACJI EUROPEJSKIEJ DLA UCZNIÓW

W czasie ferii zimowych (5 – 6 lutego 2003 r.) odbyły się dwudniowe warsztaty, których celem było przygotowanie uczniów do aktywnego i świadomego członkostwa w UE. Tematyka zajęć objęła: historię UE, jej instytucje oraz zasady ich działania, miejsce Polski w Unii, możliwości stwarzane przez UE obszarom wiejskim, aktywność europejską w szkole. Atrakcją spotkania było przygotowywanie potraw krajów UE. Pischinger okazał się pyszny, zupa cebulowa – w naszym wykonaniu – nie smakowała.

BOHATEROWIE JEDNOCZĄCEJ SIĘ EUROPY

Klasy gimnazjalne zaprezentowały postacie wylosowanych bohaterów europejskich (11 marca 2003 r.). Były m.in. sceny batalistyczne, anegdoty, wywiady, piosenki oraz informacje biograficzne. Gimnazjaliści przybliżyli sylwetki J. Rettingera, T. Kościuszki, K. Adenauera, R Schumana, Jana III Sobieskiego.

FORUM EUROPEJSKIE

W styczniu i lutym 2003 r. odbyły się debaty klasowe i międzyklasowe, podczas których uczniowie wypracowali argumenty „za” i „przeciw” przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Ukoronowaniem tych działań było zorganizowanie w szkole Forum Europejskiego (30 kwietnia 2003 r.). W pierwszej części uczniowie przedstawili referaty: „Byliśmy i jesteśmy w Europie” (Dorota Kowalczyk), „Stosunek Kościoła do UE” (Edyta Ślusarek), „Sytuacja kobiet w UE” (Sylwia Nitkiewicz). Prowadzący Forum, Natalia Kilimiak i Ewaryst Posadzy, kilkakrotnie podkreślali, iż stoimy w obliczu jednej z najważniejszych decyzji dotyczącej własnej przyszłości. Drugą część Forum poprowadził p. R. Żurowski z Gminnego Ośrodka Informacji Europejskiej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz gminnych oraz uczniowie i nauczyciele zaprzyjaźnionych szkół. Gościem specjalnym była p. Joanna Kuchta, specjalista do spraw integracji ze Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

GMINNE SPOTKANIA EUROPEJSKIE

W 2003 roku odbyły się I Gminne Spotkania Europejskie, w czasie których uczniowie ze szkół podstawowych z terenu gminy: Ośniszczewka, Pierania i Parchania uczestniczyli w konkursie wiedzy o UE. Prezentowali przygotowany taniec. Obecnie spotkania są kontynuowane jako Turniej Klas VI.

DZIEŃ STROJU HISTORYCZNEGO

Grota Lascaux, mamut z La Madeline, oszczep z cisowego drzewa odnaleziony w Clacton – On – Sea, Stonehege, myśliwi, pierwsi rolnicy i rzemieślnicy – taką propozycję mieli dla społeczności ZS członkowie Klubu w „Święto Wiosny” (21 marca 2003 r.). Uczniowie w strojach z epoki, przygotowywali mąkę, mając do dyspozycji jedynie pszenicę i dwa kamienie oraz lepili garnek z gliny. Pomagali też paleontologom złożyć kości dziwnego przodka słonia

konkurs konkurs konkurs

ŚPIEWOGRAJ

W latach 2002 – 2007 SKE organizował Przegląd Dorobku Artystycznego „Śpiewograj”, w którym uczestniczyli uczniowie z terenu naszej gminy oraz Rojewa, Inowrocławia, Bachorc, Zakrzewa, Kruszwicy. Obecnie impreza jest w dalszym ciągu w planie pracy szkoły.

TUTAJ BYLIŚMY

Popołudnie wspomnień (14 października 2004 r.), podczas którego nasi szkolni turyści zaprezentowali pamiątki i zdjęcia ze swoich podróży po krajach Europy. Na koniec spotkania stworzyliśmy mapę Europy „Tutaj byliśmy”, na której zaznaczyliśmy miejsca odwiedzone przez nas w czasie wyjazdów.

HAPPENING PATRIOTYCZNY

4 czerwca 2009 r. obchodziliśmy wspólnie 20. rocznicę odzyskania wolności w Polsce. Wzięliśmy udział w akcji Flagi wolności, truskawki radości, formując dziesięciometrową biało--czerwoną żywą flagę.

logo WOSP

orkiestra orkiestra

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Od początku istnienia Klubu jego członkowie uczestniczą w pracach Sztabu WOŚP, organizując imprezy towarzyszące i kwestując w dniu zbiórki.

WYCIECZKI SZKOLNE TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE

Każdego roku członkowie Klubu wspólnie z Samorządem Uczniowskim organizują wycieczkę szkolną z jednodniowym wyjazdem za granicę. W ten sposób byliśmy m.in. w Pradze, Dreźnie, Szawle, Wilnie, Skalnym Mieście.

bractwo rycerskie bractwo rycerskie

ŻYWA LEKCJA HISTORII

Na bieżąco współpracujemy z Bractwem Rycerskim KERIN, które co roku proponuje inną tematykę żywych lekcji historii. Ostatnio mieliśmy możliwość przenieść się w „czasy Mieszka I”. Również dzięki Zbigniewowi Dolskiemu (Muzeum w Biskupinie) możemy uczestniczyć w różnorodnych zajęciach, np. wytapianiu zapinki z brązu.

kamienie historii

HISTORIA W KAMIENIACH WYRYTA

Jest to szkolny projekt edukacyjny polegający na upamiętnieniu ważnych wydarzeń z dziejów naszego kraju w postaci tablic umieszczanych na kamieniach. Uczniowie na lekcjach historii dokonują wyboru wydarzeń. Odsłonięcie tablic odbywa się co roku w kwietniu, podczas imprezy patriotycznej. W ten sposób powstaje chronologiczna „kamienna aleja”.

PROJEKTY, PROGRAMY


SOCRATES – COMENIUS

Bringing history alive, 2004 – 2007

Jego celem było odkrywanie kulturowego i historycznego dziedzictwa państw uczestniczących w projekcie "Powrót do przeszłości" - Hiszpanii, Holandii i Polski. Uczestnicy zbierali informacje o swoich miejscowościach i wymieniali się nimi, promując region, w którym mieszkają.

comenius comenius

PROGRAM MŁODZIEŻ

Szczypta kultury, 2005

Ideą projektu było poznanie kultury i sztuki poprzez wyjazdy do kina, teatru, opery. Zainspirowani tym, co obejrzeliśmy, przygotowaliśmy sztukę teatralną i film. Celem propagowania naszej kultury i historii zrealizowaliśmy film pt.” Kujawy dla Europy”. Koordynatorem projektu była Grażyna Rup, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu.

MŁODZI OBYWATELE DZIAŁAJĄ

Ciepły napój, 2006

Członkowie Klubu z klasy I b wzięli udział w szkoleniu przeprowadzonym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej z Warszawy. W wyniku podjętych działań wdrożyli do realizacji w szkole możliwość picia herbaty przez uczniów gimnazjum. 28 maja na zaproszenie CEO uczestniczyli w Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych.

POLSKO- UKRAIŃSKA WYMIANA MŁODZIEŻY

Każdy dzień jest podróżą przez historię, 2007

To projekt współpracy z Ukrainą. Jego celem nadrzędnym było przyczynienie się do zmiany nastawienia wobec siebie obu społeczeństw poprzez wytworzenie poczucia wspólnoty historycznej oraz wspólnoty współczesnych celów i zadań, jakie stoją przed Polską i Ukrainą. Po ich zakończeniu uczestnicy są przekonani o konieczności badania i ochrony przeszłości w wymiarze zarówno narodowym jak i europejskim.

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA CZARNOZIEM NA SOLI

Tutaj są moje korzenie, tutaj działam, jestem ciekaw tego, co nowe..., 2007

Projekt polegał na zorganizowaniu dla młodzieży w wieku 13 – 18 lat z terenu gminy Dąbrowa Biskupia dodatkowych zajęć w szkole oraz dwóch wycieczek: do Będomina i Sztutowa. Celem zajęć było przybliżenie uczniom, młodzieży historii regionu na tle historii Polski oraz kształtowanie postaw patriotycznych.

PODRÓŻE HISTORYCZNO-KULTUROWE W CZASIE I PRZESTRZENI

Wycieczka historyczno-kulturowa do Krakowa, 2007

Uczniowie klas II gimnazjum poznali najważniejsze zabytki Krakowa, uświadomili sobie rolę tego miasta w ważnych wydarzeniach historycznych, wzbogacili swoją wiedzę historyczną i kulturową. Zwiedzenie obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu przybliżyło młodzieży i pozwoliło skonfrontować temat okupacji hitlerowskiej w wymiarze narodowym i lokalnym (wzbogacenie „Wspomnień okupacyjnych”, zbioru opowiadań o czasach II wojny światowej o dodatkowy rozdział o obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu). Wizyta w Krakowie pozwoliła na utrwalenie materiału historycznego z klasy I i wprowadzenie w tematykę klasy II. Zdobyta wiedza zaowocowała już lepszymi ocenami ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności z rozdziału Rzeczpospolita i Europa w okresie renesansu. Uczniowie samodzielnie pracowali z wcześniej przygotowanymi kartami, gromadzili materiały i selekcjonowali je, dokonywali dokumentacji fotograficznej. Dodatkowo uczniowie uczestniczyli w obchodach Dni Kultury Słowackiej. Poznali muzykę, taniec i stroje ludowe tego kraju. Szczególnych wrażeń i wielu wzruszeń dostarczyła uczniom wycieczka do Oświęcimia. Dodatkowo również uczniowie wyszukali i zaprezentowali legendy związane z Krakowem. Uważamy, że został osiągnięty najważniejszy założony cel: rozbudzenie w uczniach patriotyzmu, wrażliwości na piękno sztuki, architektury, zadumy nad wielowiekową tradycją i historią. Lekcja, w której uczestniczyliśmy w Oświęcimiu, uświadomiła młodym ludziom rozmiar bólu oraz ogromnego poświęcenia naszych przodków.

kamienie historii

Wycieczka patriotyczno – edukacyjna do Będomina

„Jak to z hymnem było...”, 2007

Uczniowie klasy VI poznali historię hymnu narodowego, okoliczności jego powstania. Na podstawie lekcji muzealnej „Śladami Mazurka Dąbrowskiego” oraz bezpośredniego zetknięcia się z eksponatami, dokumentami i pamiątkami znajdującymi się w Muzeum Hymnu Narodowego uczniowie dowiedzieli się, jaki wpływ na Polaków miał hymn. Podczas wizyty w Będominie uczniowie pracowali samodzielnie w oparciu o przygotowane wcześniej przez zespół nauczycieli „Karty zwiedzania muzeum”. Dodatkowo uczestnicy wycieczki zwiedzili wystawę czasową Polskie hymny narodowe (od „Bogurodzicy” do hymnu „Solidarności”). Spośród 10 pieśni do scenariusza imprezy podsumowującej wycieczkę oraz z okazji Narodowego Święta Niepodległości zostało włączonych 5 utworów: Żeby Polska była Polską, Modlitwa obozowa, Mazurek Dąbrowskiego, Boże, coś Polskę, Pierwsza Brygada. Wyjazd był ważnym elementem działań edukacyjno – wychowawczych. Lekcja muzealna i wystawa prezentująca rolę Mazurka Dąbrowskiego w utrzymaniu świadomości narodowej Polaków i w walkach o odzyskanie utraconej państwowości była o wiele silniejszym przekazem niż lekcja historii.

PROGRAM eTwinning

Członkowie Klubu ze szkoły podstawowej otrzymali 5 lutego 2007 r. Odznakę eTwinning za swoje partnerstwo ze szkołą I CIRCOLO Giuseppe Settanni (Włochy) i 3 rd Primary School of New Ionia (Grecja).

POLSKO – LITEWSKI FUNDUSZ WYMIANY MŁODZIEŻY

Przyjaźń w historii zaklęta, 2008

Projekt polegał na zorganizowaniu siedmiodniowej wymiany dla 30 uczestników ze Szkoły Średniej im. Sofii Kowalewskiej z Wilna i Zespołu Szkół im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej. W ramach podjętych działań zajmowano się odkrywaniem tradycji, historii i kultury regionu w kontekście kultury narodu. Młodzież udoskonaliła umiejętność prezentowania własnego regionu w kraju i za granicą, promowania dialogu międzykulturowego. Niektóre działania umożliwiły uczniom aktywne spędzanie czasu wolnego. Uczniowie poznali też współczesne miejsca kultury oraz najbliższą okolicę /Wilno, Troki, Toruń, Inowrocław, Kruszwicę/.

projekt projekt

projekt projekt

MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA SZKÓŁ I WYMIANA MŁODZIEŻY

„Jedność w różności. Spotkajmy się!”, 2008

Ministerstwo Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej umożliwiło nam zorganizowanie wymiany, której bezpośrednimi uczestnikami byli kolejny raz uczniowie i nauczyciele Szkoły Średniej im. Sofii Kowalewskiej z Wilna i naszego Zespołu Szkół, jednak korzyści (ekspozycje, przekazanie wypracowanych materiałów) odniosły całe społeczności szkolne i lokalne. Ważnym elementem ułatwiającym realizację przedsięwzięcia były bezpośrednie spotkania, rozmowy ukazujące wkład różnorodnych kultur we współczesne dziedzictwo europejskie oraz uświadomienie młodym ludziom znaczenia rozwoju wielokulturowego społeczeństwa europejskiego otwartego na przyjaźń między narodami, tolerancję wobec inności. Szkoły uczestniczące w projekcie wymieniły doświadczenia dotyczące pracy z młodzieżą, realizacją zadań statutowych szkół.

POZNAJMY NASZĄ KULTURĘ

Poznajmy naszą kulturę, 2008

W ostatnich kilku latach nasza szkoła uczestniczyła w wymianach zagranicznych, które przybliżyły młodym ludziom inne kraje, ich języki, kulturę, mieszkańców. Jednak w dalszym ciągu nieodkryte pozostają, równie ciekawe, odleglejsze rejony naszej Ojczyzny. Dlatego też dzięki Fundacji Schumana zrealizowaliśmy program wymian ze szkołami z terenu Polski. Naszym partnerem był Zespół Szkół w Pietrzykowicach. Dzięki temu mogliśmy poznać kulturę i zwyczaje okolic Żywca.

projekt projekt

UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS

Different cultures but the same voices, 2008 – 2010

Celem projektu były spotkania ludzi aktywnych z różnych krajów i stworzenie „większego świata”, w którym istnieje tolerancja kulturowa dla każdego człowieka. W trakcie pracy nad projektem poznaliśmy tradycje, zwyczaje, piosenki i tańce ludowe, rzemiosło, sztukę, regionalne potrawy i napoje, zabytki historyczne i osobliwe zakątki natury krajów biorących udział w projekcie (Turcja, Litwa, Rumunia, Hiszpania).

projekt

głosowanie głosowanie

MŁODZI GŁOSUJĄ

Na bieżąco uczniowie naszego gimnazjum uczestniczą w projektach Centrum Edukacji Obywatelskiej mając możliwość oddania swoich głosów w wyborach. Celem przedsięwzięcia jest zmiana nastawienia społeczeństwa, a w szczególności młodych ludzi, do wyborów i działalności obywatelskiej oraz przygotowanie uczniów do podejmowania świadomych decyzji wyborczych.

KONKURSY


„Moja szkoła w Unii Europejskiej - VII edycja”, 2009

Program edukacyjny Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej W ramach konkursu VII edycji programu „Moja szkoła w Unii Europejskiej”. Weronika Wronecka z zespołem zajęła III miejsce w konkursie wojewódzkim. Przygotowała esej „Pięć lat w europejskiej rodzinie państw i narodów. Korzyści dla polskiej młodzieży, społeczeństwa i państwa”. 6 maja w Bydgoszczy odbyła się uroczysta konferencja, w trakcie której Wojewoda i Kurator Oświaty nagrodzili laureatów konkursu.

II Wojewódzki Konkurs „Lead Story”, 2010

Członkowie Klubu ze szkoły podstawowej otrzymali 5 lutego 2007 r. Odznakę eTwinning za swoje partnerstwo ze szkołą I CIRCOLO Giuseppe Settanni (Włochy) i 3 rd Primary School of New Ionia (Grecja).

Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej, 2010

Mateusz Wielogórski otrzymał wyróżnienie w I Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej organizowanym przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Toruniu.