Początki szkoły polskiej.

Początki szkoły polskiej w Dąbrowie Biskupiej datują się na rok 1936. Doszło wówczas do połączenia dwóch szkół niemieckiej i polskiej. Wybuch II wojny światowej przerywa nauczanie dzieci i młodzieży, które rozpoczyna się dalej 20 lutego 1945r. Po dokonaniu niezbędnych remontów i uporządkowaniu budynku, zgromadzeniu mebli oraz pomocy dydaktycznych uczniowie polscy mogli się uczyć we własnej szkole.

Dnia 21 czerwca 1947r. dzieci starszych klas wyjechały na pierwszą wycieczkę autokarową do Poznania.

W 1950r. mury tutejszej szkoły nie mogą pomieścić wzrastającej ilości dzieci. W związku z tym odkupiono od społeczeństwa sąsiedniej miejscowości opuszczony poniemiecki barak, w którym odbywały się od tej pory lekcje.

Zmiany, zmiany i ciągle zmiany.

Z dniem 1 września 1965r. nastąpiły zmiany na stanowisku kierownika szkoły w Dąbrowie Biskupiej. Wydział Oświaty wyznaczył p. Dziennika Bogdana na to stanowisko.

Rok 1979 został nazwany “Międzynarodowym Rokiem Dziecka” kontynuując dotychczasowe działania w sprawach dziecka i jego rodziny realizując na co dzień hasła “Wszystkie dzieci są nasze” organizowano w szkole w okresie ferii zimowych różne akcje doroczne jak: kuligi, bale. Szczególnie kuligi miały duże powodzenie.

W roku szkolnym 1980/81 długoletni dyrektor p. Bogdan Dziennik odszedł na emeryturę. Nowym została p. Danuta Matłoka.

W 1985 roku w Dąbrowie Biskupiej odbyło się spotkanie wiejskiej społeczności, podczas, którego podjęto uchwały zmierzające do budowy nowej placówki oświatowej w tej miejscowości. Stara szkoła mieści się w kilkudziesięcioletnim baraku i pęka w szwach. Mieszkańcy Dąbrowy Biskupiej przede wszystkim rolnicy opowiedzieli się więc za przeznaczeniem przyszłorocznego funduszu wiejskiego właśnie na budowę nowej szkoły.

14.X.1990r. - Wbudowano akt erekcyjny pod budowę nowej szkoły.

VII 1990r. - Po wielu latach oczekiwań rozpoczyna się budowa nowej szkoły, zakupione zostają meble i pomoce naukowe

1991 rok. - Dzięki wielu sponsorom udaje się zakupić pierwszy komputer

1994 rok. - Zmiana na stanowisku dyrektora szkoły, po wielu latach pracy na emeryturę odchodzi p. Danuta Matłoka a nowym dyrektorem zostaje p. Jan Grabinski.

19 XI 1994r. - WIELKIE WYDARZENIE – DO UŻYTKU ZOSTAJE ODDANA NOWA SZKOŁA

15 II 1997r. - SALA GIMNASTYCZNA DZIAŁA

Nowe wieści.

27.05.1999r. - uroczyste otwarcie pracowni komputerowej z dostępem do internetu, w ramach projektu MEN "Pracownia internetowa w każdej gminie" otrzymaliśmy 10 komputerów

01.09.1999r. - decyzją Rady Gminy Dąbrowa Biskupia powstaje ZESPÓŁ SZKÓŁ - SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM.

Nasz nowy środek transportu.

20.06.2000r. - Nasza szkoła otrzymała szkolny autobus - teraz pomarańczowy "Kleks" planowo dowozi nas na zajęcia oraz umożliwia zwiedzanie okolic podczas wycieczek.

Rozbudowanie szkoły.

23.11.2001r. - Oddano do użytku nową część budynku szkolnego, ponieważ jest nas dużo szkoła została rozbudowana i teraz możemy się uczyć i pracować w lepszych warunkach.

Rozbudowanie szkoły. Ciąg dalszy.

Rok 2001 -w Zespole Szkół powstaje Izba Kujawska, w której gromadzone są narzędzia i sprzęty używane na Kujawach dawno temu.

Nadanie imienia zespołowi szkół.

14.10.2004r. – Od teraz nosimy imię "Ziemi Kujawskiej"

Pracownie komputerowe dla szkół.

2005 rok. - W ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej "Pracownie komputerowe dla szkół" nowy zestaw komputerów wraz z mobilnym laptopem i rzutnikiem multimedialnym rozpoczął pracę.

Nowy dyrektor.

Od 2006 roku dyrektorem szkoły jest mgr Mirosława Janowska.

I.C.I.M.

2007r. - Powstało Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej wyposażone w cztery komputery z dostępem do Internetu z siedzibą w bibliotece szkolnej. - w pracowni historycznej oraz geograficznej zostaje do użytku tablica interaktywna.

Miasteczko Ruchu Drogowego

W grudniu 2009r na terenie szkoły oddano do użytku Miasteczko Ruchu Drogowego.

Orlik 2012.

9 września 2010r. - Uroczyście otwarto boisko do gier sportowych "Orlik 2012"

Zmiana na stanowisku dyrektora szkoły

Od 1 września 2016 nowym dyrektorem jest mgr inż. Lidia Tuszyńska.


Zmiana nazwy

W wyniku reformy edukacji zlikwidowane zostaje gimnazjum. Od 1 września 2017 po 19 latach nie ma naboru do gimnazjum. Przestajemy być Zespołem Szkół - Jesteśmy 8- letnią szkołą podstawową.