O Nas

Nasza szkoła jest jedną z najlepiej wyposażonych szkół w regionie. Na obiekt ten składa się nowoczesna sala widowiskowo-sportowa, budynek szkolny, boiska sportowe o sztucznej nawierzchni "Orlik", rozbudowany kompleks leśno-rekreacyjny, miasteczko ruchu drogowego mające na celu przygotowanie uczniów do egzaminu na kartę rowerową, ogródek geograficzny i na pewno każdy znalazłby tu coś ciekawego i interesującego dla siebie. Obecnie mamy 3 oddziały przedszkolne, 7 w Szkole Podstawowej i 7 w Gimnazjum. Razem jest nas 368, w zespole pracuje 36 nauczycieli, 10 pracowników obsługi i administracji. Uczniowie naszej szkoły odnoszą liczne sukcesy na arenie sportowej w konkursach oraz olimpiadach przedmiotowych. Bierzemy czynny udział w zbiórkach charytatywnych na rzecz WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY, Domów Dziecka i dzieci chorych. Corocznie wyjeżdżamy na rajdy rowerowe, wycieczki i obozy m.in. do ZAKOPANEGO, KRAKOWA, KARPACZA, WARSZAWY, TRÓJMIASTA, JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ, PRZYJEZIERZA, WIELICZKI, OŚWIĘCIMIA . Uczniowie Gimnazjum jeżdżą również na wycieczki zagraniczne, byliśmy już w Czechach, Włoszech i we Francji Od wielu lat realizujemy różnorodne projekty edukacyjne .

Działa u nas Szkolny Klub Sportowy, funkcjonują kółka pozalekcyjne np. polonistyczne, matematyczne, informatyczne, chemiczne, geograficzne, biologiczne. Redagujemy własną gazetkę pt. "DĄBRÓWKA" ,w której zamieszczamy najważniejsze wydarzenia szkolne, wywiady, poezję, dowcipy, konkursy, a także rozmaitości.