powrót
pedagog pedagog pedagog pedagog

Teatr Edukacji i Profilaktyki „Maska”

15 listopada 2017 r. uczniowie klas 7A i 7B oraz klas gimnazjalnych mogli obejrzeć spektakl profilaktyczny Laboratorium życia; Spektakl poruszający problem zażywania dopalaczy i picia alkoholu.

Doskonała praca aktorka pokazuje podczas przedstawienia …

Dopalacze, kiedyś znane jako środki kolekcjonerskie, dziś nazywane są odczynnikami chemicznymi do stosowania w laboratoriach. Młodzież sięga po te pozornie legalne substancje szukając silnych wrażeń. Dopalacze bywają jednak dużo mocniejsze i o wiele bardziej toksyczne od narkotyków, a co za tym idzie, szybciej uzależniają i powodują poważne komplikacje.

Laura ma problem z dopalaczami. Pewnego dnia, po zażyciu sporej dawki, przenosi się do miejsca dotąd jej nieznanego. Poznaje tam chłopaka, który niewiele o sobie mówi. Nikt nie zna nawet jego imienia, istotny jest tylko fakt, że spowodował wypadek prowadząc po alkoholu, a teraz reprezentuje wszystkie osoby, które popełniły ten sam błąd. Laura i tajemniczy nastolatek zajmują miejsca na dwóch krzesłach, ale trzecie wciąż jest puste, dlaczego? … Dziewczyna zaczyna opowiadać swoją historię. Myślami wraca do poszczególnych momentów życia i przykrych wspomnień o dopalaczach. Z początku niewinna zabawa zmieniła się w koszmar, a następnie w uzależnienie, które nie pozwalało nawet na spokojny sen. Retrospekcje zaczynają mieszać się z rzeczywistością, a Laura czuje przerażenie. Ostatnia myśl nie daje jej spokoju- za dużo zażyła… a może towar był trefny? Gdzie teraz jest? Kim jest tajemniczy towarzysz? Na kogo czeka puste krzesło? Odpowiedź poznał każdy, kto zobaczył spektakl…


pedagog pedagog pedagog pedagog
pedagog pedagog pedagog pedagog

„TWOJE ŻYCIE TO TWOJE DECYZJE”

profilaktyka uzależnień (alkohol, narkotyki, dopalacze)


06 listopada 2017 r. uczniowie klasy 7A i 7 B wzięli udział w dwugodzinnych warsztatach profilaktycznych. Warsztaty przeprowadzone zostały przez wykwalifikowanego trenera Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa, znającego poruszane zagadnienia od strony teoretycznej jak i praktycznej, panią Edytę Mech.

Celem warsztatów było przede wszystkim:

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności przez uczniów pozwalającej na świadome zachowanie abstynencji w wieku młodzieńczym.
 • Uświadomienie młodym ludziom jak ważne w życiu jest podejmowanie dobrych decyzji.
 • Zrozumienie mechanizmu uzależnienia (alkohol, narkotyki, dopalacze).
 • Uświadomienie, że uzależnienie to choroba, która stopniowo przejmuje władzę nad człowiekiem, zmienia jego system wartości.
 • Kształtowanie postawy asertywnej .

Tematyka zajęć obejmowała: Uzależnienia człowieka w kontekście podejmowania decyzji, które mogą doprowadzić do utraty kontroli nad własnym życiem :”...do tych ważnych decyzji należy również to, czy będę palił papierosy, używał środków odurzających, pił alkohol. Niewinne kosztowanie z „ciekawości” bardzo często przeradza się w styl bycia, silny nawyk, który szybko przejmuje kontrolę nad młodym człowiekiem...”

 • Motywy młodych ludzi sięgających po alkohol czy narkotyki :”…skosztować zakazanego owocu, poczuć się na luzie, zaimponować grupie, przezwyciężyć nieśmiałość, czy inne przykre emocje...”
 • Proces i mechanizmy uzależnienia :”...jeśli używka okaże się skuteczna w trudnej sytuacji, czyli np. pozwoli pozbyć się skrępowania w grupie, doda chwilowej energii, to fakt ten może stanowić zachętę do jej regularnego stosowania w wielu sytuacjach życiowych jako panaceum. To już niebezpieczny sygnał podatności na proces uzależniania własnego dobrego samopoczucia od sztucznej, chemicznej substancji, która zmienia jedynie na chwilę percepcję świata..., a nie pomaga przezwyciężyć swoich ograniczeń, rozwiązać realnych problemów...” Prowadzący zwraca uwagę na częste motywy sięgania po używki oraz objawy postępowania uzależnienia, jego siłę oraz destrukcyjne dla jednostki skutki (zdrowotne, społeczne, ekonomiczne)
 • Przeciwstawianie się presji rówieśniczej, kształtowanie postawy asertywnej (dzieci mają okazję ćwiczyć odmawianie, obserwowanie zachowań rówieśników, korygowanie własnych błędów).

Formy i metody pracy wykorzystywane podczas warsztatów:

 • Ćwiczenia, dyskusja, mini wykłady, praca indywidualna i grupowa.
 • Prowadzący inspiruje dzieci do własnych przemyśleń, weryfikowania posiadanych przekonań na temat działania alkoholu, papierosów i narkotyków oraz samodzielnego stawiania pytań typu: Jak samemu chronić się przed uzależnieniem? Jak można pomóc osobie uzależnionej będąc kolegą, czy członkiem rodziny?
 • Końcowych wniosków z zajęć nie formułuje, ani nie narzuca prowadzący. Do tych wniosków dochodzą uczestnicy sami. Dlatego tak ważny jest samodzielny proces myślowy młodych ludzi biorących udział w zajęciach i to głównie stanowi o wartości profilaktycznej programu „Twoje życie to Twoje decyzje”.


pedagog pedagog
pedagog pedagog pedagog pedagog

Zajęcia arteterepeutyczne

08 listopada 2017 r. uczniowie klasy 6 wzięli udział w dwugodzinnych zajęciach areteterapeutycznych. Zajęcia przeprowadził wykwalifikowany terapeuta Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu, pani Aldona Dunat – Gryla.
Celem zajęć było przede wszystkim:

 • Pokazanie możliwości oraz zasad tworzenia zespołowej autokreacji – tworzenia się „zgranej paczki”.
 • Dostarczenie uczniom możliwości indywidualnych autoprezentacji.
 • Uczenie umiejętności współpracy i współdziałania w zespole.
 • Uczenie poszanowania indywidualności każdego człowieka.
 • Wzajemne jeszcze lepsze poznawanie się uczniów.
 • Uczenie jeszcze większej wzajemnej akceptacji.


pedagog pedagog pedagog pedagog
uśmiech uśmiech

Światowy Dzień Uśmiechu

6 października obchodziliśmy Światowy Dzień Uśmiechu. Akcja przygotowana przez p. pedagog D. Dunat-Polacką była bardzo radosna i UŚMIECHNIĘTA 😀😀😀😃 Uczniowie oddziału przedszkolnego wraz z wychowawczynią p. E. Dziedzic obdarowywali wszystkich "Uśmiechniętymi" lizakami, które oprócz sprawiającego radość, słodkiego lizaka miały jeszcze symbol uśmiechniętej buźki do przyczepienia na ubraniu. Wszyscy z dumą nosili te znaczki. Wcześniej w każdej klasie została wybrana osoba najczęściej uśmiechająca się (uczeń danej klasy i nauczyciel). W piątek wszyscy radośni i uśmiechnięci otrzymali dyplomy i medale "Najbardziej uśmiechniętej osoby". A byli to:
Punkt Przedszkolny – Marek Dwojak
Oddział Przedszkolny – Adam Dwojak
Szkoła Podstawowa
Klasa 1 – Bartosz Chrubczyński
Klasa 2 – Rafał Nowak
Klasa 3 A – Klaudiusz Zdobiński
Klasa 3 B – Patrycja Kaźmierczak
Klasa 4 A – Julia Liszkowska
Klasa 4 B – Oliwia Kozłowski
Klasa 5 – Nikola Paczkowska
Klasa 6 – Martyna Szot
Klasa 7 A – Maciej Lewandowski
Klasa 7 B – Gracjan Gawrysiak
Gimnazjum Klasa II A – Zuzanna Lamańska
Klasa II B – eqsequo Julia Woźniak, Alicja Wojciechowska
Klasa III A – Natalia Guźlecka
Klasa III B – eqsequo Natalia Jabłońska, Katarzyna Jabłońska
Weseli i roześmiani nauczyciele to: p. Ryszard Modrzejewski i p. Magdalena Filipiak. Odważni mogli tego dnia wykazać się odpornością na "kwaśną" minę i z uśmiechem zjeść cytrynę. Chętnych nie brakowało 💪💪🤗🤗😀😀😀🍋🍋🍋🍋🍋


uśmiech uśmiech uśmiech uśmiech