Punkt przedszkolny                 Oddział przedszkolny - "Zerówka"

punkt przedszkolny                                                         zerówka      

SZEŚCIOLATEK W NASZEJ SZKOLE- INFORMACJE DLA RODZICÓW

zobacz prezentację

Spotkanie z rodzicami

16 listopada 2013r. w naszej szkole odbyło się spotkanie dla rodziców dzieci sześcioletnich, które rozpoczną naukę w klasie pierwszej 1 września 2014r. W spotkaniu wzięli udział: Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie Biskupiej p. Mirosława Janowska, Dyrektor Samorządowych Placówek Oświatowych w Dąbrowie Biskupiej p. Grzegorz Pomianowski, specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu: p. Magdalena Gawlak - psycholog, p. Joanna Jóźwiak - pedagog, p. Magdalena Nowakowska - pedagog szkolny, pani Ewa Dziedzic - nauczyciel wychowania przedszkolnego. Podczas spotkania dyrektorzy poinformowali rodziców: o przygotowaniu sal dydaktycznych na przyjęcie sześciolatków, funkcjonowaniu świetlicy szkolnej, sali komputerowej, sali gimnastycznej, sali zabaw, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferowanej przez szkołę, organizacji dowozu dzieci do szkoły, możliwości skorzystania z ciepłych posiłków przez dzieci, rekrutacji uczniów do klasy pierwszej. Zapewnili również rodziców, że szkoła jest bezpieczna i przyjazna 6-latkom. Specjaliści z poradni wyjaśnili kwestię dojrzałości szkolnej sześciolatków. Dodatkowo każdy rodzic mógł skorzystać z indywidualnych konsultacji z obecnymi na spotkaniu specjalistami.przedszkolaki przedszkolaki

Przygotowanie szkoły na przyjęcie 6-latków

Sale dydaktyczne wyposażone są w stoliki i krzesła dostosowane do wzrostu dzieci sześcioletnich (możliwość regulacji wysokości do wzrostu dziecka). Uczniowie mają możliwość pozostawienia w szkole części swoich podręczników i przyborów szkolnych. W sali wyznaczone jest miejsce na zajęcia edukacyjne oraz rekreacyjne.przedszkolaki przedszkolaki

Zainteresowania

Uczniowie klasy pierwszej rozwijają swoje różnorodne zainteresowania. W sali znajduje się kącik przyrody umożliwiający hodowlę roślin i zwierząt oraz kącik książki.

przedszkolaki przedszkolaki

Zajęcia komputerowe

Szkoła wyposażona jest w pracownię komputerową. Korzystają z niej również najmłodsi uczniowie.przedszkolaki przedszkolaki

Zajęcia sportowe i rekreacyjne

Zajęcia gimnastyczne odbywają się w sali gimnastycznej lub na boisku szkolnym.przedszkolaki przedszkolaki

Zabawa

Dzieci korzystają z placu zabaw. Szkoła jest wyposażona w salę zabaw z programu „Radosna szkoła”. Dzieci bardzo chętnie korzystają ze znajdujących się tam przyborów.przedszkolaki przedszkolaki
przedszkolaki przedszkolaki

Biblioteka, zajęcia biblioterapii i profilaktyki zdrowotnej

W szkole znajduje się biblioteka. Z jej zasobów korzystają także najmłodsi uczniowie. W oddziałach zerowych prowadzone są zajęcia z elementami biblioterapii. Cyklicznie odbywają się spotkania z pielęgniarką szkolnąprzedszkolaki przedszkolaki

Organizacja dnia

Do szkoły uczniowie dowożeni są autobusem szkolnym lub są przyprowadzane (dowożone) przez rodziców. Ze świetlicy dzieci korzystają w wyjątkowych sytuacjach. W świetlicy znajduje się stolik i krzesełka dla 6-latków. W czasie przerwy dzieci znajdują się w wyznaczonej części korytarza lub podczas sprzyjającej aury na świeżym powietrzu pod opieką nauczycieli. Dzieci mają możliwość skorzystania z ciepłych posiłków w stołówce szkolnej. Szkoła bierze udział w programach: „Szklanka mleka”, „ Owoce w szkole”. Po raz kolejny Rada Rodziców oddziału przedszkolnego bierze udział w konkursie Ministra Edukacji Narodowej „Mam 6 lat”.przedszkolaki przedszkolaki

Imprezy szkolne

Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej. Pierwsze publiczne występy przedszkolaków na szkolnej scenie.
„Śpiewograj 2013” - przedszkolaki zaprezentowały swoje umiejętności taneczne i wokalne podczas gminnego konkursu. „Na sportową nutę” śpiewali i świetnie się bawili uczniowie szkół podstawowych.przedszkolaki przedszkolaki
przedszkolaki przedszkolaki

Integracja z uczniami edukacji wczesnoszkolnej

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej współpracują z nauczycielami wychowania przedszkolnego w celu przyjaznego przejścia dzieci z przedszkola do szkoły. Dzieci z oddziału przedszkolnego uczestniczą w uroczystościach szkolnych, zajęciach i zabawach z uczniami klas pierwszych. Wspólnie z uczniami klas pierwszych wykonywały ozdoby świąteczne oraz ubierały choinkęprzedszkolaki przedszkolaki

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Informacja dla rodziców na temat zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziałach przedszkolnych i szkole podstawowej. W szkole dzieci i rodzice mogą skorzystać z porad pedagoga szkolnego. Na początku roku szkolnego dzieci z oddziału przedszkolnego są badane przez logopedę w celu wczesnego wykrycia wad wymowy. W zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia organizowana i udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.