ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY, PUNKT PRZEDSZKOLNY

Oddział przedszkolny - zapisy uczniów odbywają się w wyznaczonych zarządzeniem dyrektora szkoły dniach. Przyszli uczniowie powinni się stawić tego dnia z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu zapoznania z nauczycielem, placówką oraz otrzymania wykazu materiałów niezbędnych w nowym roku szkolnym.Rekrutacja do przedszkola "Leśna Kraina"

Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia zaprasza do zapisów dzieci 3,4,5,6 letnich do nowo powstałego Przedszkola "Leśna Kraina". Wniosek o przyjęcie do Publicznego Przedszkola „Leśna Kraina” w Dąbrowie Biskupiej na rok szkolny 2019/2020 dostępny jest w dwóch wersjach:
1. W wersji papierowej:
- w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Biskupiej
- w sekretariacie Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia
2. W wersji elektronicznej na stronie:
- Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Biskupia
- na stronie gminy

„Przedszkole szansą na lepsze jutro – rozpoczęcie działalności nowo powstałego przedszkola w Gminie Dąbrowa Biskupia” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10.Innowacyjna Edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolneprzedszkole