ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY, PUNKT PRZEDSZKOLNY

Oddział przedszkolny - zapisy uczniów odbywają się w wyznaczonych zarządzeniem dyrektora szkoły dniach. Przyszli uczniowie powinni się stawić tego dnia z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu zapoznania z nauczycielem, placówką oraz otrzymania wykazu materiałów niezbędnych w nowym roku szkolnym.Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka do Punktu Przedszkolnego lub dziecka spoza obwodu do Oddziału Przedszkolnego

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym

Zgłoszenie dziecka zamieszkanego w obwodzie szkoły do oddziału przedszkolnego

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym